TOOLS

Tools die Tineke gebruikt bij haar trainingen en coaching

Hoe werkt het met MBTI en NLP? De ontwikkeling van een mens gaat fasegewijs. Dit gaat gepaard met de innerlijke ontwikkeling van de mens op 5 niveaus, van gedrag naar zingeving. 

Een veel gebruikt model binnen de NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) van Bateson en Dilts ter illustratie. 

Als coach pleegt Tineke interventies op dat gebied waar de ontwikkeling stagneert en/of daar waar men hulp nodig heeft.


Wat we zien is het gedrag van mensen, gedrag is echter niet wat mensen zijn. Gedrag wordt gestuurd door wie we zijn, welke overtuigingen we hebben, wat we kunnen en de resultaten daarvan. Delogische levels van Bateson & Dilts geven weer dat, om een langdurige en geïnternaliseerde verandering in gedrag te krijgen, trainingen en coaching tot op het niveau van identiteit, waarden en overtuigingen dienen door te dringen. Want veranderingen op het niveau van waarden en overtuigingen leiden automatisch tot veranderingen in gedrag. Waar je in gelooft bepaalt hoe je waarneemt en hoe je je gedraagt.

Om veranderingen tot stand te brengen start Tineke dus vanuit identiteitsniveau. Tineke gebruikt hiervoor meestal MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). MBTI is een instrument wat ingezet kan worden voor diverse doeleinden. Het geeft zelfinzicht en laat mensen zien waar hun voorkeuren liggen. De uitkomst van een MBTI sessie geeft aan wat voor soort type je bent of welke types er werkzaam zijn in je team. Ervaring heeft ons geleerd dat het inzetten van MBTI voor vele mensen en organisaties inzichten brengt waar men verder mee kan. Inzichten die helpen bij samenwerken, veranderingen op gang brengen, beter communiceren met elkaar en met de buitenwereld. Maar ook welk type mens heb je in je team en waar ligt de ontwikkeling. MBTI is de meest alom gebruikte persoonlijkheidsvragenlijst ter wereld. Ieder jaar worden er wereldwijd meer dan 3,5 miljoen vragenlijsten ingevuld. Hij is gebaseerd op meer dan 50 jaar onderzoek en ontwikkeling.

Vanuit de kennis van MBTI (voorkeursgedrag/identiteit/wie ben je?), gaan we verder uitdiepen met als doel nog meer zelfbewustzijn. Men krijgt meer inzichten in hun eigen waarden en overtuigingen. Doel is bewust worden van het onbewuste. Aan de slag gaan op dit niveau (van de logische levels), maakt dat we direct en zo effectief mogelijk aanspraak maken op de verander potentie van de mens. De methodiek die Tineke hiervoor gebruikt komt vooral uit het NLP (Neurolinguïstisch Programmeren) en is een model voor doelgerichte verandering, waarin de innerlijke beleving en het overdraagbaar maken van bijzondere menselijke vermogens centraal staan. Tijdens de coaching en/of training wordt duidelijk wat het effect is van de eigen waarden en overtuigingen in de waarneming en in de interactie met anderen; het laat de invloed en de kracht van de overtuigingen zien. Hiermee krijgt men inzicht in het eigen gedrag en wat je belemmert om gewenst gedrag daadwerkelijk in de praktijk te brengen. En wordt helder welke overtuigingen je ondersteunen en welke je belemmeren om je doelen te halen. Doormiddel van interventies, buigen we belemmerende overtuigingen om naar ondersteunde overtuigingen. Hiermee kan men heel gericht aan de slag in werk (en privé). En het is toch fantastisch om jezelf te ontwikkelen en doelen te halen.

Aanvraag Nieuwsbrief


Your Name:
E-mail:*
Type the characters you see here:

Actueel
Linkedin